திபெத்திய மந்திரம்

திபெத்திய  மந்திரம்
##################
ஓய்வாக இருங்கள்
அமைதியாக இருங்கள்
உங்கள் உயிர் மைய நிலைக்கு செல்லுங்கள்
எல்லாவற்றையும் சாட்சி போல் கவனியுங்கள்
நடப்பதில் எதிலும் நீங்கள் தலையிடாதீர்கள்
அவை அதன் போக்கில் நிகழட்டும்
நீங்கள் ஒரு சாட்சியாக நின்று பாருங்கள்
உங்களுடைய உண்மையான நிலையைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்
உங்களுக்குள்ளே இருப்பதை பாருங்கள்
ஆழமாக உணருங்கள்
பார்க்கப்படும் பொருளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீர்கள்
பார்ப்பவனை பாருங்கள்
பார்ப்பதை மறந்து விடுங்கள்
விஷய ஞானம் விபரீதமானது அது ஒரு மனச்சுமை
விழிப்புணர்வோடு கணத்துக்குக் கணம் வாழுங்கள்
வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாகவும் இலகுவாகவும் ஓய்வாகவும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்

ஓஷோ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *