Tag Archives:

பழமொழி 600

1.அகத்தினழகு முகத்தில் தெரியும்.
2.அகல உழுகிறதை விட ஆழ உழு.
3.அகல் வட்டம் பகல் மழை.
4.அக்கா இருக்கும்வரைதான் மச்சான் உறவு
5.அக்கா வைச்சிருந்தா அரிசி; தங்கை வச்சிருந்தா தவிடு.
6.அசடுக்கு வாக்கப்பட்டு ஆயிரம் வருடம் வாழ்வதைவிட, சமத்துக்கு வாக்கப்பட்டு சட்டுன்னு தாலி அறுக்கலாம்.
7.அசைந்து தின்பது யானை, அசையாமல் தின்பது வீடு.
8.அச்சாணி இல்லாத தேர் முச்சாணும் ஓடாது
9. அஞ்சாவது பெண் கெஞ்சினாலும் கிடைக்காது.
10.அஞ்சிலே வளையாதது ஐம்பதிலே வளையுமா?
11.அடக்கமே பெண்ணுக்கு அழகு
12.அடக்கம் உடையார் அறிஞர், அடங்காதவர் கல்லார்.
13.அடாது செய்தவன் படாது படுவான்.
14.அடி நாக்கிலே நஞ்சும் நுனி நாக்கில் தேனும்.
15.அடிக்கடி  அழுகிற ஆணையும் சிரிக்கிற பெண்ணையும் நம்பாதே
16.அடித்து வளர்க்காத பிள்ளையும் முறுக்கி வளர்க்காத மீசையும் முகத்துக்கு முன் ஆடும்.
17.அடிமேல் அடியடித்தால் அம்மியும் நகரும்.
18.அடியாத மாடு படியாது
19.அடியைப் போல அண்ணன் தம்பி உதவான்.
20.அடுத்த வீட்டுக்காரனுக்கு அதிகாரம் வந்தால் அண்டை வீட்டுக்காரன் நிம்மதி போச்சு.
21.அடுப்பிலெ இருக்கும் சட்டி பொறுத்தாலும் மூடி பொறுக்காதாம்.
22.அடுப்பே வனவாசம்; கடுப்பே கைலாசம்.
23.அணில் கொம்பிலும், ஆமை கிணற்றிலும்.
24.அணை கடந்த வெள்ளம் அழுதாலும் வாராது
25.அதை விட்டாலும் கதியில்லை; அப்புறம் போனாலும் விதியில்லை.
26.அத்திப் பழத்தைப் பிட்டுப்பார்த்தால் அத்தனையும் புழு.
27.அந்தி மழை அழுதாலும் விடாது.
28.அன்னம் இட்டவர் வீட்டில் கன்னம் இடலாமா?
29.அன்னைக்கு உதவாதவன் யாருக்கும் ஆகான்
30.அன்பு இருந்தால் ஆகாததும் ஆகும்.
31.அன்று எழுதிவன் அழித்து எழுதுவானா?
32.அன்று குடிக்கத் தண்ணீர் இல்லை ஆனைமேல் அம்பாரி வேணுமாம்.
33.அப்பன் அருமை மாண்டால் தெரியும்.
34.அயலூரானுக்கு ஆத்தோரம் பயம், உள்ளூரானுக்கு மரத்தடியில் பயம்.
35.அயல்வீட்டானுக்குப் பரிந்துகொண்டு ஆம்படையானை அடித்ததுபோல்
36.அரசன் அன்று கொல்வான் தெய்வம் நின்று கொல்லும்.
37.அரசன் இல்லாத நாடு அச்சில்லாத தேர்.
38.அரிசி அளக்கும் படிக்கு அரிசியின் விலை தெரியுமா?
39.அரிசி ஆழாக்கானாலும் அடுப்புக் கட்டி(கல்) மூன்று வேண்டும்.
40.அரிசி என்று அள்ளிப்பார்ப்பாரும் இல்லை; உமி என்று ஊதிப்பார்ப்பாரும் இல்லை.
41.அரிசி பகையும் ஆம்படையான் பகையும் போல்(கணப்பொழுது)
42.அருக்காணி முத்து கரிக்கோலமானது போல்
43.அருமையற்ற வீட்டில் எருமையும் குடியிருக்காது.
44.அரைத்துட்டிலே கலியாணம், அதிலே கொஞ்சம் வாணவேடிக்கை
45.அற நனைந்தவனுக்குக் குளிரென்ன கூதலென்ன.
46.அறக்கப் பறக்க பாடுபட்டாலும் படுக்க பாயில்லை.
47.அறச் செட்டு முழு நட்டம் .
48.அறப்படித்தவன் அங்காடி போனால், விற்கவும் மாட்டான் வாங்கவும் மாட்டான்.
49.அறமுறுக்கினால் அத்துப் போகும்.
50.அறிந்தறிந்து செய்கிற பாவத்தை அழுதழுது தொலைக்கவேண்டும்.
51.அறிய அறியக் கெடுவார் உண்டா?
52.அறிவில்லார் சிநேகம் அதிக உத்தமம்.
53.அறிவீன இடத்தில் புத்தி கேளாதே.
54.அறிவீனர் தமக்கு ஆயிரம் உரைக்கினும் அவம்.
55.அறிவு இல்லார் தமக்கு ஆண்மையுமில்லை.
56.அறிவுடையாரை அரசனும் விரும்புவான்.
57.அறுக்க முடியாதவ இடுப்புல ஆயிறத்தெட்டு அறிவாள்.
58.அறுதாலி மகனுக்கு அங்கம் எல்லாம் சேட்டை
59.அறுபத்து நாலடிக் கம்பத்திலேறி ஆடினாலும், அடியில் இறங்கி
60.அறுப்புக் காலத்தில் எலிக்கு ஏழு கூத்தியாள்.
61.அற்ப அறிவு அல்லற்கிடம்.
62.அற்பருக்குப் பவிசு வந்தால் அர்த்த ராத்திரியில் குடை பிடிப்பர்.
63.அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமுதமும் நஞ்சு.
64.அள்ளிக் கொடுத்தால் சும்மா, அளந்து கொடுத்தால் கடன்.
65.அழகுக்குச் செய்தது ஆபத்துக்கு உதவும்.
66.அழிந்த கொல்லையில் குதிரை மேய்ந்தாலென்ன, கழுதை மேய்ந்தாலென்ன?
67.அழுத பிள்ளைதான் பால் குடிக்கும்.
68.அழுது அழுது பெத்தாலும் அவளே பெறவேண்டும்
69.அவுசாரி ஆனாலும் முகராசி வேணும்